quotes and shit // jenny.F
You can’t go back to the past in the present.
Så perfekt och oförstörbar
Som jag

Så perfekt och oförstörbar
Som jag

Jag vet inte om det är rätt, men jag vet att det är det jag måste göra.
So many times I’ve thought it’s over
But it aint over, til it’s over
I will stumble and fall
I will be strong and build up
I will get torn apart
I will fall back together
This is a never ending story
This is life
This is how it goes
I choose how it goes

I’ll take the bus at night
I’ll smoke all my cigarettes
I’ll go and have that talk
I’ll dream about the ending
I’ll dream about the beginning

I’m the one who will collect the pieces
I’m the one who will be the winner
I’m the one who knows what’s best
I’m the one who is the fighter

Yeah you can call me lier
You can call me miserable
You can call me the victim
You can call me the loser
You can call me what you wish I was
As long as I know the truth
You will be sorry

So many times I’ve thought it’s over
But I know that’s the challenge you think I won’t handle
Cause you’re the one who knows you’ve already lost

So many times I’ve thought it’s over
But it aint over, til it’s over
I will stumble and fall
I will be strong and build up
I will get torn apart
I will fall back together
This is a never ending story
This is life
This is how it goes
I choose how it goes

I’ll take the bus at night
I’ll smoke all my cigarettes
I’ll go and have that talk
I’ll dream about the ending
I’ll dream about the beginning

I’m the one who will collect the pieces
I’m the one who will be the winner
I’m the one who knows what’s best
I’m the one who is the fighter

Yeah you can call me lier
You can call me miserable
You can call me the victim
You can call me the loser
You can call me what you wish I was
As long as I know the truth
You will be sorry

So many times I’ve thought it’s over
But I know that’s the challenge you think I won’t handle
Cause you’re the one who knows you’ve already lost

Vill du hjälpa, hjälp dig själv.

Vill du hjälpa, hjälp dig själv.

Att nå en . i livet

Gå från . till .

. och pricka

. shop

…

Att sätta .

Tills slut nådde jag till den . då jag stängde av allt

. slut

Att nå en . i livet

Gå från . till .

. och pricka

. shop

Att sätta .

Tills slut nådde jag till den . då jag stängde av allt

. slut